Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5341 Kryptografian matemaattiset perusteet 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan laitos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
ensimmäisen vuoden matematiikan sivuaineopinnot

Osaamistavoitteet

Tarjota kurssin käyneille kryptografian kursseilla tarvittava matemaattinen yleissivistys.

Sisältö

Kryptografia on salakirjoituksen matemaattista teoriaa tutkiva tieteenala. Kurssilla käydään läpi kryptografian kursseilla tarvittavat esitiedot matematiikasta. Kurssilla käsitellään lukuteoriaa (esim. kongruenssiyhtälöiden ratkaiseminen ja kiinalainen jäännöslause), algebraa (kuten ryhmäteoriaa ja jäännösluokkarenkaat) sekä kompleksisuusteoriaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ei luennoida lukuvuonna 2012-2013

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Exercises Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Lisätietoja

Kurssi ei sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojaksojen MATE5060 ja MATE5123 kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet