Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5324 Koodausteoria II 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tero Laihonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Kurssi edellyttää algebran perustietojen hyvää hallintaa (esim. algebran peruskurssin II vahvaa hallintaa, tai kurssia algebra tai äärelliset kunnat) ja kurssia kombinatoriikka; kurssi koodausteoria I on suositeltava, mutta ei välttämätön.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen koodien konstruoimiseen äärellisiä kuntia käyttämällä, tutustuminen joihinkin koodausteorian alan tutkimusalueisiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään lyhyesti äärellisiä kuntia (laskennallisuutta painottaen) ja niiden avulla saatavia syklisiä koodeja, erityisesti BCH- ja RS-koodeja. Lisäksi tutustutaan peittäviin ja identifioiviin koodeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitustyöt (laskuharjoitukset), kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste (Coding Theory II).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet