Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3521 Laskennallinen tilastotiede 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Tero Aittokallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi jokin ohjelmointikurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tärkeimpiä laskennallisesti intensiivisiä menetelmiä R-kieltä käyttäen tilastolliseen päättelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

R-ohjelmointikieltä käyttäen tarkastellaan satunnaislukujen tuottamista, Monte Carlo-, bootstrap- ja jackknife-menetelmää sekä ristiinvalidointia. Lisäksi tutustutaan mm. MCMC-tekniikkaan.

Toteutustavat

50-60 t ryhmäopetusta, harjoitustehtäviä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitukset + harjoitustyö + tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet