Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3768 Biokemian perustyömenetelmät, harjoitustyöt 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Biomolekyylit I suoritettava ennen töiden aloittamista vähintään arvosanalla 3. Osallistuminen KEMI5104 Kemian perusharjoitustöihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biokemiallisten perusmenetelmien teoreettisen taustan sekä oppii toimimaan biokemian laboratoriossa.

Sisältö

Käsiteltäviä asioita ovat mm. puskuriliuokset, fotometria, kromatografia, elektroforeesi sekä Originin ja Excelin käyttö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Työstä kirjoitetaan työselostus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences