Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD1013 Elintarviketieteiden perusteet 2 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan elintarviketieteiden eri osa-alueista, elintarvikekemiasta ja elintarvikekehityksestä, sekä niiden liittymisestä muihin tieteisiin. Opiskelija tutustuu elintarvikkeissa esiintyviin tärkeimpiin kemiallisiin yhdisteisiin ja ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden tärkeimpien yhdisteryhmien kemialliseen koostumukseen ja tarkastellaan koostumuksen merkitystä elintarvikkeiden ominaisuuksille ja vaikutuksille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot Moodle2 -alustalla. Luentojen lähdekirjallisuutena voi käyttää kirjaa: Coultate, T.P. (2009) Food; The chemistry of its components (5. painos)

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences