Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1010 Molekyylibiologian harjoitustyöt 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
biokemian yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: BKEM3758 Biokemian harjoitustyöt tai BTEK4023 Harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Osaa laatia työohjeita, tehdä laboratoriotyötä itsenäisesti, tulkita kokeiden tuloksia ja laatia tieteellisen artikkelin muotoisen raportin

Sisältö

Työohjeen laatiminen, laboratoriotyö käyttäen molekyylibiologisia menetelmiä, raportointi ja vertaisarviointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pienryhmät, kirjalliset työt, laboratoriotyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

4. - 5. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin Moodle-sivut

Lisätietoja

Kurssi opetetaan viimeisen kerran keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences