Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3615 LuK-tutkielma ja seminaari (elintarvikekemia) 6 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Kirjallinen viestintä ja tieteellinen viestintä

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjallisen tiedon julkistamiseen sekä harjaannuttaa hänen suullista esitystaitoaan, havaintovälineiden käyttämistään sekä keskustelutaitoaan.

Sisältö

Opiskelija perehtyy joko biokemian, elintarvikekemian, molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tai molekulaarisen kasvibiologian erityiskysymykseen osoitetun kirjallisuuden avulla. Hän laatii aiheesta tieteellisen noin 15 sivun mittaisen LuK-tutkielman sekä pitää noin 30 min pituisen esitelmän. LuK aiheet valitaan syksyllä heti tieteellisen viestinnän kurssin jälkeen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Annetusta aiheesta kirjoitetaan LuK-tutkielma, joka jätetään aiheen antajalle viimeistään viikkoa ennen seminaarin pitämistä. Itse pitämänsä seminaarin lisäksi opiskelijan tulee osallistua muiden pitämiin seminaareihin yhden lukukauden ajan. Pakollinen osallistuminen 2/3 seminaareista. Tutkielmasta kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielman hyväksyy ao. linjan professori. Hyväksymismerkinnän saa seminaarin päätyttyä keväällä.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirjat, kokooma-artikkelit ja alkuperäisjulkai­sut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences