Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1027 Molekulaarisen solubiologian ja soluviljelyn harjoitustyöt 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Käpylä ja Johanna Jokinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: 150 op LuK-tutkintoon soveltuvia opintoja sisältäen BKEM3758 Biokemian harjoitustyöt, KABI1011 Molekyylibiologian perusteet, BKEM3624 Geeniteknologian harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee pienimuotoisen tutkimusprojektin suunnittelun alkeet ja toteutuksen. Lisäksi opiskelija osaa nisäkässolujen viljelyn perusteet.

Sisältö

Kolmen-neljän viikon mittainen harjoitustyö. Nisäkäsproteiinin kohdennettu mutageneesi, ilmentäminen ja tuotto bakteerissa sekä rekombinanttiproteiinin toiminnan testaus eri menetelmillä ja tulosten tulkinta. Nisäkässolujen viljelyn perusteet; soluviljelyä ja mutatoitujen proteiinien testaus solutasolla ja tulosten tulkinta.

Toteutustavat

Osallistuminen harjoitustöihin ja luentoihin, joiden kesto 3-4 viikkoa. Työtä varten laaditaan työohjeet. Työstä laaditaan työselostus, joka arvioidaan. Lisäksi pidetään suullinen kuulustelu työohjeiden laadinnan jälkeen ja töiden päätyttyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoitustöihin, työohjeiden laadinta ja työselostus

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Työselostus arvioidaan

Suositellut suoritusajankohdat

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences