Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0204 Diplomityöseminaari 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta tieteellisten tutkimustulosten esittämisestä tutkimusryhmälle tutkimuksen aikana, sekä tulosten valmistuttua tieteellisessä seminaarissa.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti diplomityön seurantapalavereihin, ja esittelee työn tulokset julkisessa seminaarissa (Biokemian laitoksen "Nuoret tutkijat" -seminaari) samaan tapaan kuin kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu säännöllisesti diplomityön seurantapalavereihin, joissa raportoi suullisesti työn edistymisestä ja tuloksista. Seurantapalavereissa on pakollinen läsnäolo. Opiskelija ottaa osaa Nuoret tutkijat -tapahtumaan (läsnä vähintään 2/3:ssa kaikista seminaarisessioista kaikille seminaaripäiville jakautuneena), jossa esittelee diplomityönsä tulokset tieteellisessä posterissa, kirjallisessa tiivistelmässä sekä 20 minuutin mittaisessa suullisessa esitelmässä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Periodit I-IV.

Lisätietoja

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Alempien vuosikurssien opiskelijat saavat Nuoret Tutkijat -seminaarin seuraamisesta (80 % läsnäolo) yhden opintopisteen!

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences