Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3001 Kasvifysiologian perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää omavaraisen ja toisenvaraisen eliön solun energiatalouden periaatteet ja rakenteelliset erot. Hän myös tietää, miten omavaraisiin eliöihin kuuluvien kasvien peruselintoiminnat tapahtuvat, mitkä tekijät vaikuttavat kasvien kasvuun ja reakointiin ympäristön kanssa sekä on omaksunut tieteenalan terminologian.

Sisältö

Luennolla selvitetään keskeiset kasvisolun rakenteet ja perehdytään solun energiatalouteen (fotosynteesi ja soluhengitys), kasvien vesi- ja ravinnetalouteen, kasvien kasvua ja kehitystä sääteleviin tekijöihin ja kasvibiotekniikkaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. ja 2. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja luennolla esitetyt diat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences