Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3585 Kromatografia 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kromatografisten erotustekniikoiden periaatteen ja terminologian sekä niiden soveltamisen ja tulosten tulkinnan kemian ja biotieteiden tutkimuksessa. Opiskelija ymmärtää neste- ja kaasukromatografiatekniikoiden toimintaperiaatteet, laitteistot ja sovellukset.

Sisältö

Johdatus peruskäsitteisiin ja kromatografian teoriaan. Periaatteet, erityispiirteet, laitteistot ja esimerkkisovellukset kaasukromatografiasta, korkean erotuskyvyn nestekromatografiasta ja ylikriittisestä kromatografiasta. Esimerkkejä kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista analyyseistä ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisuista. Esittely massaspektrometriasta tärkeänä yhdisteiden detektointi- ja identifiointitekniikkana. Laitedemonstraatiot kaasu- ja nestekromatografiasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot, laskuharjoitukset, laitedemonstraatiot, tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja muu jaettava aineisto Moodle 2 -alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences