Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1185 P1 Viron peruskurssi, P 3 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Viron kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Viron peruskieliopin ja yleiskielen sanaston hallinta, vironkielisten tekstien lukeminen ja suullinen kääntäminen.

Sisältö

Viron peruskielioppi: yksinkertaiset morfologiset rakenteet ja ilmiöt (sijajärjestelmä, astevaihtelu, verbien taipuminen); keskeinen sanasto ja yleiset syntaktiset rakenteet; vironkielisten tekstien lukeminen ja suullinen kääntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t

Luentoja ja harjoituksia yht. 32 t.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • viroksi
Kirjallinen tentti
  • viroksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalia opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (Viron kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset