Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4002 S2. Philological and Linguistic Research 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Historical Dimension -kurssin arvosanan perusteella valitaan metodologiakurssille korkeintaan 14 opiskelijaa. S1:n lisäksi on englannin kielen aineopinnoista oltava loppumerkintä kurssia aloitettaessa.

Osaamistavoitteet

-Opiskelijalla on yleiskuva historiallisen kielitieteen ja filologian tutkimussuuntauksista, -menetelmistä ja aineistoista.
-Opiskelijalla on valmiudet hankkia itsenäisesti lisätietoa esitellyistä menetelmistä ja aineistoista sekä kyky käyttää alan keskeisiä tutkimusresursseja pro gradu -tutkielmassaan.
-Opiskelija tuntee tilastollisten tutkimusmenetelmien perusteet.
-Opiskelija on tutustunut pro gradu -tutkielman laadinnan periaatteisiin

Sisältö

-Historiallisen kielitieteen ja filologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja näkökulmat.
-Historiallisten tutkimusaineistojen erityispiirteet.

Toteutustavat

Opetusta 4 h/vko (kevätlukukauden 1. periodissa)

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset