Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
POHF0674 Norska i grannspråksperspektiv / Norja lähisukukielenä 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää normalisoitua norjankielistä puhetta ja osaa lukea yksinkertaisia tekstejä molemmilla norjan kielen varianteilla (bokmål ja nynorsk). Opiskelija tuntee Norjan kielitilanteen historiallisen ja kulttuurisen taustan. Opiskelijalla on käsitys norjan kielen päävarianttien tärkeimmistä eroista sekä norjan ja ruotsin kielen eroista.

Sisältö

Norjan kielen (lähinnä bokmål) fonologia, morfologia ja syntaksi. Norjan ja ruotsin kielen eroavaisuudet. Norjan kielihistoriaa romantiikasta nykypäivään. Kirjoitettu ja puhuttu kieli koulussa, yhteiskunnassa ja kielenhuollossa, reaalitietoutta ja historiaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Suorituskielet norja ja ruotsi; osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fjeldstad & Hervold: Norsk for svensker (1991 tai uud.), tekster på bokmål og nynorsk, et lite utvalg enkle fagartikler om norsk språkhistorie og norske språkforhold. En lettlest roman på bokmål.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset