Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2004 A3. The Story of English 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
English Language and Linguistics (tai aiempien opetussuunnitelmien vastaava Introduction to Linguistics) ja/tai Yleisen kielitieteen perusteet; ja Fonetiikan perusteet ja/tai English Phonetics; sekä Grammar 1 ja muita perusopintojen kursseja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään englannin kielen kehitysvaiheet, kielen muuttumiseen eri aikoina vaikuttaneet tekijät sekä englannin aseman kehittymisen suppeasta paikallisesta kielimuodosta maailmankieleksi.

Sisältö

Yleiskuva englannin kielen kehityksestä sen varhaisvaiheista nykyaikaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Opetusta 2 t/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen esittelykurssit (Englannin kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset