Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1302 P5 Viron kielen käyttö 1, P 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Pystyä keskustelemaan viroksi yleisluonteisista aiheista ja pitämään lyhyt vironkielinen alustus sekä vahvistaa viron kielen taitoa kääntämällä erilaisia tekstejä virosta suomeen.

Sisältö

Lyhyt alustus ja osallistuminen keskusteluihin yleisluonteisista aiheista.
Käännösharjoitukset: eri tekstilajien, esimerkiksi asia- ja sanomalehtitekstien ja helpohkojen kaunokirjallisten tekstien kääntäminen virosta suomeen.

Toteutustavat

Keskustelu- ja käännösseminaarit 24 h, itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • viroksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • viroksi
  • suomeksi

Osallistuminen keskusteluharjoituksiin, kirjalliset käännökset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (Viron kieli ja kulttuuri)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset