Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0022 Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja ja yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Yleiskuvan muodostuminen kielentutkimuksen eri suuntauksista ja tutkimuksenteon perusteista.
Tieteellisen kirjoittamisen kielellisten ja tyylillisten piirteiden hallinta, kyky tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Johdatus kielentutkimuksen eri suuntauksiin ja tutkimuksen teon perusteisiin; opiskelijan perehtyminen yhteen oppiaineessa tehtyyn opinnäytetyöhön ja työn esitteleminen ryhmässä; kirjaston tiedonhakukoulutus.
Tutustuminen tieteellisen kirjoittamisen kielellisiin ja tyylillisiin piirteisiin ja harjoitusten tekeminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Suullinen tentti
  • italiaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen pääaineopiskelijoille.
Lukuvuonna 2017-2018 opetus järjestetään joko syksyllä tai keväällä, tarkemmat tiedot ko. vuoden opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset