Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0001 PO1, Oikeus: Instituutiot, käsitteet, sääntely 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Kevät Nousiainen, 333 5518, kevat.nousiainen (at) utu.fi, ti 14-15, h. 216 MUUT OPETTAJAT: Erikoistutkija, OTT Mika Viljanen, tohtorikoulutettava Erno Anttila KUULUSTELIJAT: Professori Kevät Nousiainen, Mika Viljanen, Erno Anttila

Yleiskuvaus

Opintojakso orientoi oikeustieteen opiskeluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson luennot antavat perustiedot modernien oikeudellisten instituutioiden historiallisesta ja yhteiskunnallisesta taustasta, nykyisestä muodosta sekä oikeustieteen luonteesta. Modernin, valtioihin kiinnittyvän oikeuden perusideoita esitellään kuvaamalla oikeusvaltion kehitysvaiheita ja luonnetta sekä suhdetta demokraattiseen järjestelmään. Lyhyesti käsitellään myös kansallisvaltion oikeuden suhdetta kansainväliseen ja EU:n oikeuteen. Lainsäädäntö- ja tuomioistuintoiminnan perusteet esitellään, ja annetaan lyhyt kuvaus lainsäädännön vaihtoehtojen ja sovittelun käytöstä.

Sisältö

- sitoutuminen valtioon ja säädettyyn lakiin oikeuden tunnuspiirteinä
- oikeusvaltion idea ja siihen liittyvät instituutiot
- demokraattinen oikeusvaltio
- oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä
- pakottavat ja sopimuksenvaraiset oikeudelliset järjestelyt
- oikeuden soveltaminen
- kansainvälistyminen
- lainsäädännön vaihtoehdot
- oikeudenkäynnin vaihtoehdot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opintojakso perustuu luento-opetukseen sekä sähköiseen oikeuskirjallisuuteen, joiden perusteella opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

LUENNOT

OIKEUSKIRJALLISUUS (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin

Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet, 2000, ISBN 951-670-030-6 (mahdollisesti korvataan uudemmalla)
Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet, 2001, ISBN 951-45-9227-1 (mahdollisesti korvataan uudemmalla)

Tala, Jyrki: Lainsäädäntötoiminnan kehityspiirteitä Suomessa 1985-2005, julkaisussa Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985-2005, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006, s. 13-86, Internet-osoitteessa www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/fi.jsp?year=2006
Lakimies-aikakauskirjan teemanumerot 7-8/2004 (oikeustieteen oppien pysyvyys ja muutos) ja 7-8/2006 (julkinen yksityisessä - yksityinen julkisessa), Internet-osoitteessa www.edilex.fi/lakikirjasto/lakimies/arkisto/
Jääskinen, Niilo: Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia. Lakimies 7-8/2008, s. 1239-1241
Tuori, Kaarlo: Käsitelainopin itsepuolustus. Lakimies 7-8/2002, 1295-1320
Siltala, Raimo: Oikeuden viimekätisen pätevyyskriteerin ratkeamaton ongelma. Lakimies 5/2000, s. 671-689

Lisätietoja

AJANKOHTA: 27.8.-13.9.2012

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School