Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1007 Kansainvälinen oikeus 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt
2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin
3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja
4) opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset

Luennot (24h), harjoitukset, keskustelut oppimateriaalin pohjalta

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Sähköinen tentti [suomi/englanti] akvaariotenttinä. Opetusperiodin aikana on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen lisätehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Lisätietoja

Myös oikeustieteellisen tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle Nettiopsussa.

Opintojaksolle otetaan enintään 15 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sivuaineopiskelijoiden ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School