Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1008 Hallinto-oikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Janne Salminen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Valtiosääntöoikeus ja Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta, ratkaisutoiminnasta ja keskeisestä lainsäädännöstä sekä viimeaikaisista kehityspiirteistä. Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden osana oikeusjärjestystä ja yhteydet oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on hallinto-oikeuden osalta saavuttanut riittävän pohjan myöhemmille oikeustieteellisille opinnoille.

Sisältö

-Hallinto-oikeuden järjestelmä
-Julkishallinnon organisaatio
-Hallintomenettely
-Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
-Virkamiesoikeuden perusteet
-Kunnallisoikeuden perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetus enintään 20 t., josta enintään 4 tuntia yhteisopetusta opintojakson ONOM1010 Ympäristöoikeus kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti suoritetaan tenttiakvaariossa; opetuksen kestäessä voi tehdä erikseen osoitettavia tehtäviä, joista voi saada enintään 3 lisäpistettä tenttiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentokuulustelun suoritus 3 lisäpistettä tenttiin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (verkkoversio Talentum Fokus 2016), , luvut IV 10, V 1-4, 8-10, VI, VII 1-9  

Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2015) (myös verkossa ja ekirjana)

Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141

Lisätietoja

Myös oikeustieteellisen tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle Nettiopsussa.

Opintojaksolle otetaan enintään 10 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sivuaineopiskelijoiden ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
II. VALINNAISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Hallinto-oikeus, Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School