Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1001 Velvoiteoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Mika Viljanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: PO1 ja PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson
- Opiskelijalle on muodostanut kokonaiskuvan velvoiteoikeuden keskeisistä säännös- ja muusta oikeuslähdemateriaalista.
- Opiskelija ymmärtää velvoiteoikeudellista toimintaympäristöä ja sen suhteen oikeudelliseen ainekseen.
- Opiskelija hallitsee velvoiteoikeuden yleisten oppien ja periaatteiden keskeiset teemat.
- Opiskelija osaa hahmottaa velvoiteoikeuden soveltamistilanteita, tunnistaa, mitä sääntöjä eri tilanteissa sovelletaan ja pystyy muodostamaan perusteltuja ratkaisuja erilaisiin velvoiteoikeudellisiin ongelmatilanteisiin.
- Opiskelija osaa hankkia tietoa velvoiteoikeudesta, tuottaa ja jäsentää sitä sekä arvioida tietoja kriittisesti.

Sisältö

- Yleiset opit: velka ja sen maksaminen, velkakirjat, vanhentuminen
-Oikeustoimet: velvoitteiden syntyminen ja lakkaaminen
- Irtaimen kauppa: sopimusvelvoitteet, suoritushäiriöiden seuraukset
-Vahingonkorvaus: vastuuperusteet ja vastuun laajuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lisätiedot:
Aineiston osaaminen tentitään sähköisenä tenttinä.
Aineiston ymmärtämisen varmistamiseksi järjestetään kirjallinen tentti.


Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (1 h 55 min) suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikierroksella. Jos opiskelija suorittaa tenttikierroksella vain akvaariotentin, tästä on ilmoitettava vastaavalle opettajalle sähköpostitse, jossa on ilmoitettava mahdollinen aiemman kirjallisen osan suorituksen päivämäärä ja tulos. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Hyväksytyt suoritukset ovat voimassa vain kyseisen lukuvuoden tenttikierroksilla. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Harjoitustöitä 2-3 kappaletta opettajan määräämin tavoin (tiedot ja tehtävänannot Moodlessa).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi koostuu akvaariotentistä (45 %), kirjallisesta tentistä (45 %) ja luentoharjoitustöistä (10 %).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Saarnilehto, Ari: Pääasiat velvoitteesta, 2005, ISBN 951-030-717-3.

Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet, 2009, ISBN 978-952-14-1374-2.

Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus, 2006, ISBN 978-951-0-30816-5.

Wilhelmsson, Thomas - Sevon, Leif - Koskelo, Pauliine: Kauppalain pääkohdat, 2006, ISBN 952-140-949-5.

Catherine Mitchell; Contracts and Contract Law: Challenging the Distinction Between the ‘Real’ and ‘Paper’ Deal. Oxford Journal Legal Studies 2009; 29 (4): 675-704. doi: 10.1093/ojls/gqp023

John Gardner, The Negligence Standard: Political Not Metaphysical. The Modern Law Review 2017; 80(1): 1–21. doi:10.1111/1468-2230.12240

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School