Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Eva Tammi-Salminen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
ONOM1001 Velvoiteoikeus (ennen tai suoritettavana samanaikaisesti).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee esineoikeuden yleiset opit, periaatteet ja käsitteet teoreettisine lähtökohtineen. Hän tunnistaa esineoikeudelliset ongelmat ja hallitsee niiden ratkaisemisessa tarvittavan argumentaation ja oikeudellisen lähdeaineiston käytön. Opiskelijalla on yleiskuva valittuja varallisuusoikeuksia koskevista esineoikeudellisista säännöistä sekä insolvenssimenettelyissä ja varallisuusoikeuksien vaihdannassa sovellettavista kollisionratkaisusäännöistä.

Sisältö

-Esineoikeudellinen käsitejärjestelmä sekä erityisesti kollisioiden ratkaisemisessa käytettävät yleiset periaatteet ja argumentaatio
-Omistusoikeuden käsitteellinen erittely, omistajan oikeusasema ja omistajanvaihdos
-Maanvuokra, huoneenvuokra, irtaimen vuokra ja muut esinekohtaiset käyttöoikeudet
-Esinevakuusoikeudet
-Esineoikeudelliset kirjaamisjärjestelmät sekä oikeudellisten määräämistoimien sitovuus erilaisissa subjektinvaihdostilanteissa ja insolvenssimenettelyissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakson suoritustapalista:
* Kirjallinen tentti [suomi]
* Mahdollisesti 1-3 aktivoivaa tehtävä luentosarjan aikana [suomi]

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus (2012), jakso VI (Esineoikeus) sekä jaksosta VII.6. (Rahoitussopimukset) kohdat: 3. (Panttaus), 6. (Omistuksenpidätys), 9. (Factoring) ja 10. (Leasing) (s. 719–887, 1191–1220, 1249–1255 ja 1266–1274)  (Kirja löytyy myös Nelli-portaalin aineistonvalinnan kautta Talentum Juridiikka Fokuksen teosvalikoimasta.)

Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari (2010), lukuun ottamatta sisennettyjä jaksoja

Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus (2006) (Kirja löytyy myös Nelli-portaalin aineistonvalinnan kautta Talentum Verkkokirjahyllyn teosvalikoimasta.)

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1002 Esineoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School