Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1003 Kauppaoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoita koskevan eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn keskeisen sisällön erityisesti mitä tulee yritystoiminnan järjestämiseen sekä informaation ja kilpailun merkitykseen markkinoilla. Lisäksi opiskelija hallitsee eri oikeuslähteiden käytön kauppaoikeuden alalla sekä osaa analysoida ja ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia perusongelmia.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kolmeen kauppaoikeuden keskeiseen aihealueeseen:
- yritystoiminnan sääntely
- immateriaalioikeus
- kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Opetus voidaan antaa osittain englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opetusperiodin aikana toteutetaan tehtäviä. Opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä myös luentoihin liittyviä vapaaehtoisia ennakkotehtäviä ja muita opetukseen liittyviä aktivoivia tehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi määräytyy kirjallisen tentin perusteella ja opetusperiodin aikana suoritettavien tehtävien perusteella (enintään 10 pistettä). Opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä luentoihin liittyviä vapaaehtoisia ennakkotehtäviä ja muita opetukseen liittyviä aktivoivia tehtäviä, joiden hyväksytystä suorittamisesta voi saada enintään 3 lisäpistettä tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Luennoilla/Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

- Villa ym:Fokus Yritysoikeus, 3., uudistettu painos, SanomaPro Oy 2014, luvut II (Yritysmuodot) ja VIII (Kilpailuoikeus), saatavissa myös Nelli-portaalista

- Kur & Dreier: European Intellectual Property Law Text, Cases & Materials, Edward Elgar Publishing 2013, saatavissa myös Volterissa elektronisena aineistona

- Enintään kaksi opintojakson aihepiiriin liittyvää, finanssioikeuden ja/tai työoikeuden opintojakson kanssa yhteistä tutkimusartikkelia, jotka ilmoitetaan luennoilla / Moodlessa

Lisätietoja

Opintojaksolla käytetään ViLLE-oppimisympäristöä, jonka käyttöä ohjeistetaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School