Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA039001 LtoMA9 Markkinoinnin perusteet 2 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen ja Elina Pelto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiajattelun perusperiaatteet ja merkityksen liiketoiminnassa sekä tuntee markkinoinnin peruskäsitteet.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kuva markkinoinnin peruskäsitteistä ja markkinointiajattelusta muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kurssilla perehdytään markkinoinnin eri suuntauksiin ja niiden kehittymiseen, yritysten toimintaympäristöön markkinoinnin näkökulmasta sekä markkinoinnin keskeisiin kilpailukeinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu "Markkinoinnin perusteet", luennot ja kirjallisuus, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Blythe, Jim. Essentials of Marketing. Harlow , Prentice Hall 2005.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin LtoMA9 Markkinointi kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet