Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Curricula Guides » Turku School of Economics » Department of Accounting and Finance
TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua empiirisessä taloustutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Sisältö

Kurssissa perehdytään regressioanalyysin perusteisiin ja sen käyttöön empiiristen aineistojen tutkimisessa. Harjoituksissa tutustutaan tietokoneohjelmien käyttöön ekonometriassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Pearson, Stock, James H.; Watson, Mark M. (2011), 978-1-4082-6433-1.
2. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Oxford University Press, Dougherty, Christopher. (2007), 978-0-19-928096-4.
3. Econometrics, Theory and Applications with EViews, Pearson,Vogelvang, Ben (2005), 978-0-273-68374-2.
4. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson 082007 TKM7/LRS22 Ekonometria I, hän ei voi suorittaa jaksoa TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Economics
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Turku School of Economics
Department of Accounting and Finance
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law