Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042104 KT34 Makroteoria I 8 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Joonas Ollonqvist
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat modernin makrotalousteorian perusteisiin. Erityisesti dynaamisten päätöksenteko-ongelmien tarkastelu ja yleisen tasapainon mallien esittely ovat keskeisessä osassa.

Sisältö

Kurssilla tarkasteltavia aiheita ovat vapaa-aika/kulutus-valinta staattisessa tasapainossa, talouskasvu ja intertemporaalinen kulutuskäyttäytyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Makroteoria I", luentoja 20 t (Lehmus) ja harjoituksia 10 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042104 KT34 Makroteoria I, 8 op sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan määräämä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu

Tulevat tentit

21.2.2018
17.5.2018
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet