Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042106 KT36 Mikroteoria II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Mitri Kitti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia perustiedot markkinoiden toiminnasta strategisen käyttäytymisen tilanteissa sekä ymmärtää markkinoiden epäonnistumisen syitä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. peliteorian perusteita ja sen sovelluksia erilaisissa kilpailutilanteissa. Lisäksi tarkastellaan tilanteita, joissa markkinat epäonnistuvat (päätöksentekijöiden epäsymmetrinen informaatio, ulkoisvaikutukset ja julkishyödykkeet). Kurssilla tarkastellaan myös päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa ja suhtautumista riskiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi Mikroteoria II, luentoja 20 t
(Kitti) ja harjoituksia 8 t .

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042106 KT36 Mikroteoria II sekä pakolliset harjoitukset, 8 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 7. painos, Varian, Hal R. Luvut 10-12, 17, 25, 27-29 ja 34-37.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet