Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042118 KT50 Matemaattinen analyysi I 7 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Ville Korpela
Edeltävät opinnot
Ei vaadi esitietoja

Osaamistavoitteet

Keskeisten analyysin käsitteiden omaksuminen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi joukko-opin alkeet, Euklidisen avaruuden rakenne, tärkeimmät funktiotyypit sekä jonojen ja sarjojen perusteet. Lisäksi kurssilla käydään läpi matemaattisen todistamisen perusajatukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 042118 KT50 Matemaattinen analyysi I ja pakolliset harjoitukset, 7 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simon, C.P. ja Blume, L.E. Mathematics for Economists, Norton. Luentomoniste.

Lisätietoja

Pakollinen vuosikurssista 2014 alkaen kaikille taloustieteen pääaineopiskelijoille

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet