Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos
KT042119 KT51 Matemaattinen analyysi II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Joonas Ollonqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen differentiaali- ja integraalilaskennan alkeisiin sekä usean muuttajan funktioiden teorian perusteisiin.

Sisältö

Kurssin keskeisenä aiheena ovat funktion ääriarvojen määrittämiseen tarvittavat matemaattiset käsitteet. Kurssin keskeisenä aiheena ovat funktion ääriarvojen määrittämiseen tarvittavat matemaattiset käsitteet. Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm. derivaatta, funktion kulun tutkiminen derivaatan avulla, sekä integraalilaskenta. Vaikka kurssin pääpaino on yhden muuttujan funktioissa, myös usean muuttujan funktioiden perusteita käsitellään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT51 "Matemaattinen analyysi II" 24 t luentoja (Korpela) ja 12 t harjoituksia (Nivala).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042119 KT51 Matemaattinen analyysi II ja pakolliset harjoitukset, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simon, C.P. ja Blume, L.E. Mathematics for Economists, Norton. Luentomoniste.

 

Lisätietoja

Pakollinen vuosikurssista 2014 alkaen kaikille taloustieteen pääaineopiskelijoille

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet