Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0010 PLR2A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta. Hän hallitsee tilinpäätös- ja verosuunnittelun peruskeinot ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen verotettavaan tulokseen. Hän ymmärtää eri yhtiömuotojen vaikutukset verotukseen ja kirjanpitoon.

Sisältö

Elinkeinoverotukseen liittyvät asiat, eri yhtiömuotojen ja omistajan verotus ajankohtaisen lainsäädännön mukaan. Tilinpäätössuunnittelun keinot, osatuloutus, laskennalliset verot ja tase-erien arvostaminen. Keskeiset eroavaisuudet IFRS-tilinpäätökseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Harjoitusryhmiä 2 kpl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (2009 tai uudempi). WSOY, Helsinki. Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2008), 9789510323045.

2. Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. KHT-Media Oy, Helsinki. Kotiranta, Kare.../et al./ (2007), 978-952-5392-85-2.

3. Yritysverotus I-II (e-kirja), Talentum Media Oy. Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala 978-952-14-2387-1

4. Muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.