Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2042 PJO19 Luovuus asiantuntijatyön voimavarana 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Annika Blomberg

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yksilön ja organisaation luovuuden ilmiönä ja asiantuntijatyön voimavarana. Opiskelija hallitsee yksilön ja organisaation luovuuteen liittyvää peruskäsitteistöä ja teorioita ja siihen liittyvää problematiikkaa. Opiskelija on myös perehtynyt asiantuntijan ja asiantuntijaorganisaation luovuutta edistävään johtamiseen kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Luovuus asiantuntijatyön osa-alueena ja voimavarana. Yksilöluovuus asiantuntijaorganisaation kontekstissa, organisatorinen luovuus sekä niiden erilaiset tarkastelutavat ja merkitykset sekä niihin liittyvä peruskäsitteistö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bilton, Chris (2007) Management and creativity: from creative industries to creative management. Blackwell Publishing.

2. Styhre, Alexander & Sundgren, Mats (2005) Managing creativity in organizations: critique and practices. Palgrave Macmillan.

3. Sawyer, Keith (2006) Explaining creativity: the science of human innovation. Oxford University press.

4. Amabile, T. M. (1997). Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do. California Management Review, 40(1), 39–58.

5. Ford, C. M. (1996). A Theory of Individual Creative Action in Multiple Social Domains. The Academy of Management Review, 21(4), 1112-1142.

Lisätietoja

Opintojakson suoritusoikeus on vain Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoilla. Opintojakson järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2016-2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.