Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0003 PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Joachim Ramström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä markkinointiin liittyvää tieteellistä tutkimustietoa ryhmätyöskentelyn keinoin ja osaa hyödyntää yhteiskäyttöisiä verkkotyökaluja kollaboratiivisessa kirjoittamisprosessissa. Opiskelija kykenee tuottamaan ja jalostamaan tekstiä, sekä tuottamaan suullisen presentaation osana ryhmää markkinoinnin tutkimustietoa hyödyntäen.

Sisältö

Tiedonhaun, raportoinnin ja suullisten esitysten kautta opiskelijat lisäävät ymmärrystään markkinoinnin päätöksenteon perusteista ja tieteenalan ajankohtaisista teemoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä 54 h. 3 x 2 tuntia työpajoja, joissa läsnäolovelvollisuus. Raportoinnin ohjaus verkossa 2 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistumisvelvollisuus työpajoihin, aktiivinen verkkotyöskentely pienryhmissä, sekä suullinen ja kirjallinen raportointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.