Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSA1012 PSA1Ab Kirjallinen liikeviestintä 1 op
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kieliopillisesti, sanastoltaan ja asettelultaan korrektin liikekirjeen. Taso A2

Sisältö

Standardiliikekirjeiden laatiminen: tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus. Rakenteiden kertausta tarpeen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 14 t

Ohjattu työskentely verkossa 14 t.
Kurssin suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssiharjoitusten tekeminen verkossa ohjatusti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin itsenäinen suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. Opettajan laatima Moodle-materiaali

2016-2017:
1. RAKKOLAINEN, SIRPA, TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA, BÜRKEL, JÜRGEN: Deutsch im Berufsleben: Kpl 6,  5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. 978-951-37-4798-5

2. Opettajan laatima Moodle-materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.