Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSA1013 PSA1Ba Deutsch im Unternehmen 2 op
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Lukion B2- tai B3-kieli.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 2 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallis-taloudellista perussanastoa, kykenee toimimaan keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa saksan kielellä ja osaa laatia lyhyehkön kirjallisen yritysesittelyn. Taso A2-B1.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: yrityksen toiminnasta kertominen, messuille osallistuminen, puhelimessa asioiminen, tapaamisesta sopiminen, yritysvierailu. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen yritysesittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Lukuvuonna 2016-2017 opetusta 52 t ja itsenäistä työskentelyä 29 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite; ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. Opettajan laatima materiaali.

2016-2017:
1. RAKKOLAINEN, SIRPA, TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA, BÜRKEL, JÜRGEN: Deutsch im Berufsleben, 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. 978-951-37-4798-5
2. Opettajan laatima materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.