Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSA0004 PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus on 4 op lukuvuonna 2017-2018 ja 3 op lukuvuonna 2016-2017.

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskurssi I (PSA0b) muodostaa yhdessä Saksan alkeiskurssi II (PSA0a) kanssa opintokokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti PSA0b-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee perusrakenteiden ja perussanaston lisäksi hieman vaativampaa yritykseen, messuihin yms. liike-elämän viestintätilanteisiin liittyvää liikekielen perussanastoa ja ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua melko yksinkertaista yrityksen arkipäivään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää kieltä. PSA0b:n jälkeen opiskelija jatkaa opintojaan tasolla PSA1Aa. Taso A1.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. adjektiivi attribuuttina ja predikatiivina, verbin taivutus perfektissä, imperfektissä ja pluskvamperfektissä, yhdysverbit, refleksiiviverbit, erityyppiset sivulauseet, komparatiivi ja superlatiivi, infinitiivilauseet, passiivi, suomen konditionaalin ilmaiseminen. Tilanteet: mm. puhelin-, ravintola- ja messutilanteita, kutsun esittäminen, Suomesta kertominen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Lukuvuonna 2016-2017 itsenäistä työskentelyä 29 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. periodit III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hallo! 2, Finn Lectura, Hotanen Monika, Odell Anja (2016), ISBN 9789517927352.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.