Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0010 Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan uralilaisista kielistä, kansoista ja kulttuureista sekä fennougristiikasta tieteenalana; hän tuntee tärkeimmät kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opiskelija hallitsee kyrilliset aakkoset.

Sisältö

Yleiskatsaus uralilaisiin kieliin ja kansoihin sekä niiden kulttuureihin; fennougristiikan tieteenalan synty ja olemus sekä tärkeimmät kehitysvaiheet; kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet etenkin fennougristiikan kannalta. Kyrillisten aakkosten harjoittelu (suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opiskelijat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3 Fennougristiikka ja kielen teoria, P (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset