Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS6010 Sähködynamiikka 4 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Iiro Vilja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkömagnetismin periaatteet, rakenteen ja sen yhteyden relativistiseen dynamiikkaan. Opiskelijalla on taidot tehdä laskea yksinkertaisten systeemien ominaisuudet ja soveltaa niitä reaalifysiikan systeemeihin.

Sisältö

Maxwellin yhtälöt, Lorentzin voimat, nelipotentiaali, kenttätensori ja mittamuunnokset. Klassista kenttäteoriaa: sähkömagneettisen kentän vaikutus, variaatioperiaate ja Maxwellin yhtälöiden kovariantti muoto.
Lorentzin muunnokset ja energia-impulssitensori (jännitystensori); kentän energia ja energian säilyminen. Retardoitu potentiaali ja multipolikehitelmä: sähkömagneettinen säteily, dipoli- ja kvadrupolitermit.
Klassisen aineen pysyvyys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

riittävä laskuharjoitusaktiviteetti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet