Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1653 MO13.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Marianna Hoikkala, yliopisto-opettaja Anneli Pere

Yleiskuvaus

Draamalähtöinen näkökulma laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Kehitetään ja vahvistetaan maailman, kulttuurin ja oman itsen hahmottamisen tapaa toiminnallisesti, kokemuksellisesti ja taiteellisesti.

Osaamistavoitteet

opiskelija osaa
- käyttää ja analysoida draamakasvatuksen keskeisimpiä käsitteitä ja menetelmiä sekä luovan ilmaisuprosessin eri vaiheita,
- tunnistaa ja kehittää omia draaman ja ilmaisun toimintatapojaan ja taitojaan,
- valita tarkoituksenmukaisia ja tavoitteellisia draamalähtöisiä keinoja perusopetuksen toteuttamiseen

Sisältö

- draamakasvatuksen perustavoitteiden, lajityyppien ja työtapojen ymmärtäminen
- eri rooleissa (osallistuja, esiintyjä, katsoja, ohjaaja) toimiminen
- oman kehon ja äänen tunteminen ja arvostaminen ajatusten ja tunteiden ilmaisemisessa
- eettisyys ja esteettisyys draamaprosesseissa
- draamatoiminta henkilökohtaisen kasvun, rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen edistäjänä
- oman draamakasvatuksen käyttöteorian luominen käytännön harjoituksiin ja teoreettisiin lähteisiin pohjautuen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Opintojakson aikana ilmoitettava kirjallisuus ja muu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma