Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1654 MO13.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL, Rauma: yliopisto-opettaja Satu Grönman, yliopisto-opettaja Kimmo Koivisto, yliopisto-opettaja Heli Keinänen

Yleiskuvaus

Ilmiöpohjainen näkökulma laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen L3 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Retkeilyä, kädentaitoja, pohdintaa ja harjoituksia hyvinvoinnista, tunnetaidoista, kestävästä kehityksestä ja kulutuksesta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa nimetä hyvinvoinnin osa-alueita, tuntee suomalaisten lasten hyvinvoinnin indikaattoreita ja lasten hyvinvoinnin edistämisen keinoja arjessa.
- ymmärtää tunnetaitojen merkityksen arjessa ja osaa opettaa tunteiden säätelyn keinoja.
- osaa liikkua oppilaiden kanssa turvallisesti luonnossa.
- osaa tarkastella kulutusta ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.
- tuntee ympäristövastuullisuuden ja tuotteen elinkaariajattelun perusteet.
- osaa soveltaa kuluttajakasvatuksen sisältöjä perusopetuksessa.

Sisältö

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osa-alueet ja hyvinvoinnin edistäminen
- Tunnetaidot ja tunteiden säätely
- Luontoretken suunnittelu ja toteutus itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen näkökulmasta
- Ympäristön hyvinvointi ja ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys
- Tuotteen elinkaariajattelu ja ekotehokkuus tuotannossa, yhteiskunnassa ja arjen toimintatavoissa
- kulutuskäyttäytyminen ja kuluttajan vaikuttamiskeinot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opintojaksoon kuuluu vierailukäynti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen alussa ilmoitettava oheiskirjallisuus ja verkko-oppimateriaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma