Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1723 A4.a. / A5.a. Musiikin analyysi ja tulkinta I 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys musiikkianalyysin perusteista, historiasta ja merkityksestä musiikkitieteessä ja erityisesti kulttuurisessa musiikintutkimuksessa. Opiskelija ymmärtää, miten musiikin soivan aineksen perustekijöitä käsitteellistetään, eritellään ja tulkitaan.

Sisältö

Musiikkianalyysin perusteet, peruskäsitteet, historiallinen tausta ja suuntaukset musiikin merkityksiä tarkastelevaa kulttuurista musiikkitiedettä painottaen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakso suoritetaan suomeksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima kurssimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. Menetelmäopinnot I (Musiikkitiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5. Menetelmäopinnot I (Musiikkitiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies