Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6305 Kemian aineopintojen harjoitustyöt I 2 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Petri Tähtinen
Edeltävät opinnot
Kemian työmenetelmät I ja II tai vastaavat kurssit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian työmenetelmät, laboratorion välineistön ja laitteistot. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti orgaanisen kemian perusreaktioihin pohjautuvia synteesejä. Opiskelija hallitsee luonnonyhdisteiden kemiassa käytettäviä perusanalyysimenetelmiä. Opiskelija omaa perustaidot molekyylimallinnuksen ja reaktiokinetiikan hyödyntämiseen.

Sisältö

Kurssiin kuuluu neljä harjoitustyötä orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian eri osa-alueilta. Harjoitustöissä syntetisoidaan yksi orgaaninen yhdiste käyttämällä pelkistysreaktiota. Lisäksi eristetään ja todennetaan polyfenoleita eri kasvinäytteistä. Harjoitustöissä perehdytään myös reaktiokinetiikkaan sekä tutustutaan laskennalliseen kemiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Työmenetelmäluennot (6 t, läsnäolo pakollista) kuunnellaan
syyslukukauden alussa ennen varsinaisia harjoitustöitä, jonka jälkeen pääsee suorittamaan varsinaiset harjoitustyöt (30 t). Harjoitustöitä voi tehdä omaan tahtiin varausjärjestelmän mukaisesti laboratorion aukioloaikoina.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

I-II periodi.

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Spektroskopian perusteet -kurssin kanssa (mikäli se kuuluu opetusohjelmaan) tai vasta sen jälkeen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja Moodlessa jaettava materiaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science