Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI3007 S2.b. Klassisen musiikin erityiskysymyksiä 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan länsimaisen klassisen musiikin aikakauteen tai muuhun historialliseen asiakokonaisuuteen.

Sisältö

Länsimaisen klassisen musiikin aikakaudet ja klassisen musiikin historiaan liittyvät erityiskysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi

Opintojakso suoritetaan luentokurssina suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan yksi seuraavista:

Taruskin, Music from The Earliest Notations to the Sixteenth Century (Oxford History of Western Music 1; luvut 1–2, 4–9, 12, 14 ja 16–19); Taruskin, Music in The Seventeenth and Eighteenth Centuries (Oxford History of Western Music 2; luvut 1, 3, 5–7, 9–12); Taruskin, Music in The Nineteenth Century (Oxford History of Western Music 3; luvut 1, 3, 5, 7–8, 10–11 ja 13–14), luvut; Taruskin, Music in The Early Twentieth Century (Oxford History of Western Music 4; luvut 1–4, 6–7 ja 11–13); Taruskin, Music in the Late Twentieth Century (Oxford History of Western Music 5; kokonaan)

Esseesuoritus: Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies