Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2202 S2.b. Klassisen musiikin tutkimus II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman länsimaisen klassisen musiikin asiakokonaisuuden, tutkimussuuntauksen tai erityiskysymyksen ja osaa soveltaa siihen liittyviä tietojaan ja taitojaan omiin opinnäytteisiinsä. Lisäksi hän osaa itsenäisesti pohtia ja arvioida länsimaisen klassisen musiikin tutkimuksen merkitystä ja haasteita musiikkitieteessä ja nykymaailmassa.

Sisältö

Länsimaisen klassisen musiikin tutkimuksen kysymyksenasettelut, nykykeskustelut ja haasteet, tutkimussuuntaukset ja erikoisalueet, erityisesti (i) aikakaudet sekä (ii) musiikkikritisismi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Luentokurssi TAI seminaari TAI kirjatentti TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan 5 op seuraavista:

(i) Taruskin, Music from The Earliest Notations to the Sixteenth Century (Oxford History of Western Music 1; luvut 1-2, 4-9, 12, 14 ja 16-19); Taruskin, Music in The Seventeenth and Eighteenth Centuries (Oxford History of Western Music 2; luvut 1, 3, 5-7, 9-12); Taruskin, Music The Nineteenth Century (Oxford History of Western Music 3; luvut 1, 3, 5, 7-8, 10-11 ja 13-14); Taruskin, Music in The Early Twentieth Century (Oxford History of Western Music 4; luvut 1-4, 6-7 ja 11-13); Taruskin, Music in The Late Twentieth Century (Oxford History of Western Music 5; kokonaan).

(ii) André, Voicing Gender (2 op); Kerman, Opera as Drama (2 op); Moisala & Valkeila, Musiikin toinen sukupuoli (2 op); Scott, From the Erotic to the Demonic (3 op); Sivuoja-Gunaratnam (toim.), Kirjoituksia Kaija Saariahon musiikista (3 op); Tomlinson, Music in the Renaissance Magic (3 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies