Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1333 Udmurtin peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja, professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee udmurtin rakenteen ja historian. Hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä ja kykenee ilmaisemaan itseään udmurtiksi arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen udmurtin rakenteeseen ja historiaan. Udmurtiksi kirjoitettujen tekstien lukemista ja käytännön kielitaidon opiskelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t

Käytännön kielitaitoon tähtäävän kurssin lisäksi suoritukseen kuuluu lyhyt udmurtin kielihistorian jakso, joka suoritetaan erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kotitehtävät kielihistoriallisesta osasta, kirjallinen kuulustelu kielitaito-osasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset