Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5030 Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee solujen rakenteen ja toiminnan yleisperiaatteet, tärkeimmät biomolekyyliluokat ja niiden rakenteen ja toiminnan.

Sisältö

Elollisten olentojen toiminnan ja solujen rakenteen perusperiaatteet, veden merkitys, biomolekyylien rakenne ja merkitys, solukalvojen rakenne, kalvoproteiinit, signaalinvälitys, solusyklin säätely ja apoptoosi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, joko kaksi välitenttiä tai koko kurssi yhtenä tenttinä.

Tutkinto-ohjelman omille ja sivuaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heino ja Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, 3. painos, kappaleet 1-3,5,8–13

Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5. tai 6. painos, kappaleet 1-4,7,10-12

Luentorunko.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences