Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5140 Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten fotosynteettiset eliöt vaikuttavat eliökuntaan ja miten ihmiskunta hyödyntää kasveja ja kasviperäisiä yhdisteitä. Hän myös tuntee kasvien peruselintoiminnot ja kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät, ymmärtää kasvien reagoinnin ympäristöön sekä on omaksunut tieteenalan terminologian.

Sisältö

Luennoilla perehdytään kasvien ja muiden fotosynteettisten eliöiden merkitykseen luonnon kiertokulussa sekä ihmiskunnalle. Kurssin näkökulma ulottuu kasvikunnan monimuotoisuuden tasolta molekyylitasolle. Luennoilla selvitetään kasvin ja kasvisolun rakenteet ja keskeisimmät aineenvaihduntareitit ja niiden säätely, käydään läpi kasvien yksilönkehityksen vaiheet ja niitä säätelevien kehitysmekanismien pääpiirteet kuten kasvihormonit ja niiden aistiminen. Lisäksi tutustutaan kasvien vesi- ja ravinnetalouteen sekä selvitetään, miten erilaiset abioottiset ja bioottiset ympäristötekijät vaikuttavat kasvien kehitykseen ja kasvuun. Luennoilla käydään läpi myös kasvien perimää, kasvibiotekniikan tekniikoita sekä tutustutaan kasvibiologiaa hyödyntäviin aloihin kuten kasvinjalostukseen ja bioenergiaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

1. ja 2. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences