Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5141 Molekulaarinen kasvibiologia - käytäntö 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: osallistuminen Molekulaarinen kasvibiologia - teoria -kurssille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt nykyaikaisen kasvibiologian keskeisiin tutkimuskohteisiin ja aloihin, joilla tutkimustietoa voidaan hyödyntää. Opiskelijalla on perustuntemus kasvien rakenteista mikroskooppitasolla sekä hän ymmärtää kasvien geeninsiirtotekniikan periaatteet. Opiskelija kykenee itsenäisesti etsimään ja kriittisesti analysoimaan tieteellistä tietoa sekä välittämään sitä muille ryhmän jäsenille. Opiskelija perehtyy ryhmätyöskentelyn ja tieteellisen esittämisen periaatteisin. Opiskelijat tutustuvat Molekulaarisen kasvibiologian erilaisiin oppimisympäristöihin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään fotosynteettisten eliöiden (kasvit, levät ja fotosynteettiset bakteerit) evoluutioon ja tehtävään maapallon eliöyhteisössä ja aloihin, joissa kasvibiologista tietoa voidaan hyödyntää, kuten maa- ja metsätalous, bioenergiateollisuus ja fotosynteettisten eliöiden tuottamia bioaktiivisia yhdisteitä hyödyntävät alat. Kurssilla tutustutaan myös geenimuunneltujen kasvien käytön lainsäädäntöön ja etiikkaan. Kurssilla käsitellään tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita ja esitellään molekulaarisen kasvibiologian tutkimusta ja tutkijanuran mahdollisuuksia. Harjoitustöissä tutustutaan kasvisolukoiden sekä juuren, varren, lehden ja lisääntymisrakenteisiin mikroskooppitasolla sekä tehdään argobakteeri-välitteinen geeninsiirto kasviin.

Toteutustavat

Luennot, harjoitustyöt, seminaari, tiimityöskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennoille, harjoitustöihin ja tiimityöskentelyyn osallistuminen, työselostuksen ja seminaariesityksen tekeminen.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

1. ja 2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences