Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6031 Yeah, Science! 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee toteuttamaan innostavan tiedepitoisen esityksen koululaisille. Hän havaitsee demonstraatioiden merkityksen mielenkiinnon kasvattajana ja tutustuu erikoisiin luonnontieteen ilmiöihin.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan viihteellinen tiedeshow lähiseudun kouluihin. Opiskelija toteuttaa ennakkoon suunnitelluista demonstraatioista oman kokonaisuuden, jonka hän tulee esittämään viidelle luokalle/ryhmälle ympäristön kouluissa. Opiskelija ottaa itse yhteyttä yhteistyökoulujen opettajaan/opettajiin ja sopii esityksestä. Jokaisen esityksen jälkeen opiskelija arvioi esityksen ja tekee tarvittavia muutoksia esittämiseen. Toteutettavat esitykset sisältävät sekä fysiikan että kemian demonstraatioita. Seminaareissa valmistellaan ohjatusti esitettävän kokonaisuus ja opintojakson lopuksi käydään läpi opiskelijoiden huomiot omasta kokonaisuudesta.

Toteutustavat

Seminaari 10 h
Kouluvierailut
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Läsnäolo lähiopetuskerroilla, kouluvierailut ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Demonstraatioselostukset Fysiikan aineenopettajien Demonstraatiokurssilta ja muu kirjallisuus luonnontieteiden havainnollistamiseksi (Fysiikka ja Kemia)

Lisätietoja

Periodit 3-5. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kemian laitoksen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet