Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1233 S.4 Tutkimusmenetelmät 1, kvantitatiiviset menetelmät 6 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan sekä ymmärtämään että soveltamaan klassisia menetelmiä, joita käytetään kvantitatiivisessa sosiologisessa tutkimuksessa. Keskeiset tavoitteet kurssilla ovat käsitteiden ja menetelmien perusperiaatteiden ymmärtäminen, kvantitatiivisten tutkimuskysymysten analysointi regressiomallien avulla, tulosten kriittinen tulkinta sekä tilastollisten menetelmien oletusten ja rajoituksien ymmärtäminen.

Sisältö

Kurssi koostuu 16 luennosta (2 luentoa per viikko) sekä 8 harjoituksesta (1 harjoitus per viikko). Luennoissa painotetaan käsitteiden ja periaatteiden ymmärtämistä, kun taas harjoituksissa opiskelija oppii menetelmien soveltamista Stata-ohjelmistolla. Säännöllinen läsnäolo luennoissa on erittäin suositeltavaa asioiden ymmärryksen kehittämistä varten. Harjoituksissa on pakollinen läsnäolo. Kurssilla annetaan säännöllisiä kotitehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut VTK-tutkinnon kvantitatiiviset menetelmäkurssit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet