Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3131 Puheviestintää suomen kielen opiskelijoille 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Kaisa Louramo

Yleiskuvaus

Puheviestinnän kurssi 2 op suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat suorittamassa oppiaineen perusopinnot. Näiden opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa opintojaksoa "Suomen kieli ja viestintä" (5 op) vaan tämän puheviestinnän osuuden suorittaminen riittää.
Puheviestinnän kurssi järjestetään kevätlukukauden toisessa periodissa (periodi IV).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia viestinnän sisältöjen, ilmaisutapojen ja nonverbaalin ilmaisun näkökulmista tarkoituksenmukaisesti erilaisissa puheviestintätilanteissa. Opiskelijalla on ymmärrys puhe- ja digitaalisen viestinnän vaihtelevista vuorovaikutustyyleistä sekä siitä, millaisia odotuksia opintojen ja työelämän viestintään liittyy.

Sisältö

Akateemiset ja työelämän puheviestintätaidot. Esiintymisen ja ryhmäviestinnän sekä digitaalisten vuorovaikutuksen keskeiset näkökulmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 35 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssin suoritusaika on periodi IV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet